Regulamin serwera i sklepu

 1. Definicje
  1. MCVH.PL - serwis społecznościowy oferujący usługi na serwerch gier MCVH.PL, którego właścicielem jest firma Venortez Hub Servers Sp. z o.o., ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, 81-383 Gdynia, KRS 0000997021, NIP 5862385294.
  2. Serwery gier MCVH.PL - publiczne serwery gier oparte na autorskich rozwiązaniach zarządzane przez administrację MCVH.PL.
  3. Użytkownik / klient / gracz - osoba fizyczna lub prawna, która użytkuje serwer gier lub zakupiła usługę na stronie mcvh.pl/sklep.
  4. Usługa - udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub doładowanie wirtualnych punktów doświadczenia do konta gracza na serwerze MCVH.PL.
  5. Minecraft – gra survivalowa wydana przez Mojang AB.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym regulaminie.
  2. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.
 3. Warunki korzystania z usług
  1. W celu korzystania ze strony MCVH.PL, użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę. internetową Firefox, Chrome, Safari bądź Opera oraz system operacyjny: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.
  2. W celu dostępu do serwera MCVH.PL konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.
 4. Zasady użytkowania
  1. Użytkownik posiadając konto na serwerze MCVH.PL akceptuje regulamin oraz warunki ogólno przyjętej netykiety poprawnego zachowania w internecie.
  2. Wszystkie budowle / pluginy / pomysły, które zostały stworzone na serwerze / dla serwera lub aktualnie są używane na serwerze są własnością serwera i nikomu kto tworzył tą zawartość nie przysługują zwroty / rekompensaty.
  3. Aby zapewnić wszystkim graczom pozytywne wrażenia z gry i uczciwą rywalizację, jakiekolwiek próby oszukiwania systemu serwera MCVH.PL na jego niekorzyść, używanie wspomagaczy, obrażanie innych oraz reklamowanie innych serwisów oraz serwerów gier może skończyć się natychmiastowym wyrzuceniem z serwera bądź natychmiastową blokadą konta użytkownika - tzw. banem.
  4. W sytuacjach nadzwyczajnych Administracja serwera MCVH.PL zastrzega sobie prawo do zbanowania użytkownika lub zablokowania mu korzystania z usług serwisu lub serwera do wyjaśnienia sprawy.
  5. Rodzaje niedozwolonych działań:
   • Wspomagacze / Cheat - Używanie niedozwolonych modyfikacji pozwalających na oszukiwanie w rozgrywkach.
   • Bugowanie / Exploit - Umyślne używanie niedoskonałości gry w celu oszukiwania w rozgrywkach.
   • Spam / Flood - Nadmierne wysyłanie tej samej wiadomości lub umieszczanie niechcianych linków oraz przeszkadzanie innym użytkownikom w poprawnym odczytywaniu czatu serwerowego.
   • Reklamowanie / Advertising - Umieszczanie na czacie i w całym obrębie serwera i jego strony niechcianych treści reklamowych takich jak: Odnośniki, reklamy innych serwerów, reklamy aukcji, scam linki (odnośniki do wyłudzania).
  6. W przypadku zostania zbanowanym na serwerze lub stronie za nie przestrzeganie netykiety lub naruszenie zasad gry na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu Gemów.
  7. W przypadku odkrycia osób łamiących regulamin, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt administracji serwera MCVH.PL.
 5. Świadczenie usługi
  1. Za udany zakup w sklepie, gracz otrzymuje Gemy (waluta na serwerze MCVH.PL).
  2. Udana transakcja powoduje możliwość wydawania na serwerze otrzymanych Gemów.
  3. Niewykorzystane Gemy nie podlegają zwrotowi.
  4. W przypadku wykrycia oszustwa w grze i zbanowania gracza, gracz może stracić zakupione Gemy.
 6. Płatności
  1. Płatności ONLINE, przelewy oraz SMS obsługuje firma CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice.
  2. Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w trakcie użytkowania sklepu.
  3. Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży tj. Dotpay, Cashbill.
 7. Kontakt
  1. Kontakt możliwy w formie mailowej: [email protected].
 8. Reklamacje
  1. W przypadku problemów z płatnościami należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią firmą obsługującą płatności SMS lub ONLINE.
   • Płatności SMS: "Reklamacje usług premium" https://www.cashbill.pl/kontakt
   • Płatności ONLINE: "Przelewy bankowe" lub "płatnośći kartami" https://www.cashbill.pl/kontakt
   • Właściciel strony i sklepu lub firma obsługująca płatności może poprosić o udzielenie szczegółowych danych zawartych podczas transakcji w celu sprawnego rozpatrzenia problemu.
  2. W przypadku nieotrzymania zakupionych Gemów istnieje możliwość złożenia reklamacji poprzez [email protected].
  3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, reklamacja może się wydłużyć jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  4. W celu skróceniu czasu reklamacji, w treści maila należy zamieścić: email, nick z gry, metodę płatności, kwotę płatności, potwierdzenie wykonania płatności, nazwę zakupionego towaru.
 9. Odstąpienie od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 2. poniżej.
  2. Zgodnie z prawem UE ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w odniesieniu do:
   • umowy o świadczenie usług po zakończeniu świadczenia usługi, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą usługobiorcy oraz za potwierdzeniem, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy, gdy umowa zostanie w pełni wykonana przez usługodawcę;
   • dostawy towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych;
   • dostawy towarów, które, po ich dostarczeniu, ze względu na swój charakter są nierozdzielnie połączone z innymi produktami;
   • dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego, które zostały otwarte przez konsumenta po dostarczeniu;
   • dostawy treści cyfrowych, które nie są dostarczane na namacalnym nośniku, jeżeli proces rozpoczął się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i jego potwierdzeniem, że w ten sposób traci on prawo do odstąpienia od umowy.
  3. Formularz odstąpienia od umowy:
   • Do: Venortez Hub Servers Sp. z o.o., ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, 81-383 Gdynia, Polska Niniejszym informuję, że odstępuję od transakcji sprzedaży następującego produktu: [nazwa produktu], zamówionego przeze mnie w dniu [data zakupu].
    [Imię i nazwisko, adres, nazwa konta na serwerze]
    [Podpis — tylko w przypadku formularza papierowego]
    [Data]
 10. Definicje
  1. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia płatności za usługę.
 11. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku sporu, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji w postaci wysłania maila na [email protected].